İŞÇİ ALIM İLANI
 
 
TAŞKENT KAYMAKAMLIĞINDAN
 
 
Taşkent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan “Yaşlılarını Unutmayan Kent Taşkent-2 ” Projesi kapsamında bakıma muhtaç yaşlılara evde bakım hizmeti verilecektir.
            Evde bakım hizmetini yerine getirmede 6 aylığına 5 Adet  işçi  alınacaktır.Proje kapsamında çalışmak isteyenlerin aşağıdaki bilgelerle birlikte 14.03.2016-22.03.2016 tarihleri arası Vakfımıza bizzat müracaat etmeleri ilan olunur.
 
 
 
                                                                                                                Halid YILDIZ
                                                                                                           Taşkent Kaymakamı
 
 
BAŞVURU ŞARTLARI :
 
1. TC Vatandaşı olmak
2. Ev Hizmetleri Sertifikasına Sahip olmak. (Yeterli sayıda sertifikalı kişi müracaatı olmaması halinde sertifikasız başvurular değerlendirilecektir.)
3.Çalışmasına engel hali olmamak
4.En az altı aydır  Taşkent İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak.
5.Adli Sicil Kaydı Olmaması
6.Erkek aday için (evde bakım sertifikası aranmayacak olup) en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanıyor olmak 
7.Mülakat Tarihi Taşkent Kaymakamlığı İnternet Sitesinden duyurulacaktır.
8. SYDV Vakfından yardım alabilecek kriterleri taşımak (Hanenin  kişi başına düşen geliri muhtaçlık sınırı altında olmak)
9. 8.Maddede belirtilen şartları taşıyanlar yeterli olmaz ise alınacak personeller kurra çekimi  yöntemi ile belirlenecektir.
 
İSTENİLEN BELGELER:
 
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet aslı ile birlikte)
  • Ev Hizmetleri Sertifikası (Yeterli sayıda sertifikalı kişi müracaatı olmaması halinde sertifikasız başvurular değerlendirilecektir.)
  • Adli Sicil Kaydı  1 Adet
  • Sağlık Raporu 1 Adet
  • İkamet Belgesi 1 Adet
  • Vesikalık Fotoğraf 1 Adet
 
Başvuru Sonuçları 23.03.2016 tarihinde Kaymakamlık İnternet Sitesinde Açıklanacaktır. 
 
 
 
 
“YAŞLILARINI UNUTMAYAN KENT TAŞKENT PROJESİ 2 “
PERSONEL ALIM  TUTANAĞI
 
            Vakıf Mütevelli Heyetinin 23.02.2016 tarih ve 2016/4 sayılı  sayılı kararı gereği;
 
Vakfımızca hazırlanan  257236 kodlu ‘Yaşlılarını Unutmayan Kent Taşkent Projesi 2‘nin  ihtiyacı  olan 5 adet personel  alımı için  24.02.2016 tarihinde ilana çıkılmış ve aşağıdaki isimleri yazılı  5 kişi müracaat etmiştir.
 
1-Fatoş ASLAN 
2- Nilgün YILDIZ
3-Sevda ÖZKAN
4-Anakız CANAKAR
5-Mehmet Emin EROĞLU
Projede istihdam edilmek üzere başvuruda bulunan  kişiler  projemizin eski çalışanları olduğundan  Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 21.07.2015 tarih ve 110204 sayılı yazıları gereği;
1-İstihdam edilecek personelin öncelikle sertifika sahibi olanlar arasından seçilmesi ,bu durumun sağlanamaması halinde ise projenin amaçları doğrultusunda konunun Vakıf Mütevelli Heyetince değerlendirilerek karar verilmesi ,
2-Personelin mutlak suretle 6’şar aylık dönemler halinde çalıştırılması (bunun sağlanamaması öngörülüyorsa söz konusu hizmetin hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesi),  
Şekliyle belirtilmesi nedeniyle proje eski çalışanlarının  projede istihdam edilmemesi yönünde karar verilmiştir.09.03.2016
 
 
             
KOMİSYON BAŞKANI
 
ÜYE
ÜYE
Halid YILDIZ
Kaymakam
Vakıf Başkanı
Doğan KÜÇÜK
Mal Müdürü Vekili
Mahmut KARABAĞ
İlçe Milli Eğitim Md. V.