İŞÇİ ALIM İLANI
 
 
TAŞKENT KAYMAKAMLIĞINDAN
 
 
Taşkent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan “Yaşlılarını Unutmayan Kent Taşkent-2 ” Projesi kapsamında bakıma muhtaç yaşlılara evde bakım hizmeti verilecektir.
            Evde bakım hizmetini yerine getirmede 6 aylığına 5 Adet  işçi  alınacaktır.Proje kapsamında çalışmak isteyenlerin aşağıdaki bilgelerle birlikte 01.03.2016 - 08.03.2016 tarihleri arası Vakfımıza bizzat müracaat etmeleri ilan olunur.
 
 
 
                                                                                                                                                            Halid YILDIZ
                                                                                                                                                       Taşkent Kaymakamı
 
 
BAŞVURU ŞARTLARI :
 
1. TC Vatandaşı olmak
2. Ev Hizmetleri Sertifikasına Sahip olmak
3.Çalışmasına engel hali olmamak
4.En az altı aydır  Taşkent İlçesi sınırlarında ikamet ediyor olmak.
5.Adli Sicil Kaydı Olmaması
6.Erkek aday için (evde bakım sertifikası aranmayacak olup) en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, aktif olarak araç kullanıyor olmak 
7.Mülakat Tarihi Taşkent Kaymakamlığı İnternet Sitesinden duyurulacaktır.
8. SYDV Vakfından yardım alabilecek kriterleri taşımak (Hanenin  kişi başına düşen geliri muhtaçlık sınırı altında olmak)
9. 8.Maddede belirtilen şartları taşıyanlar yeterli olmaz ise alınacak personeller kurra çekimi  yöntemi ile belirlenecektir.
 
İSTENİLEN BELGELER:
 
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet aslı ile birlikte)
  • Evde Bakım Hizmeti Sertifikası Fotokopisi (1 Adet aslı ile birlikte)
  • Adli Sicil Kaydı  1 Adet
  • Sağlık Raporu 1 Adet
  • İkamet Belgesi 1 Adet
  • Vesikalık Fotoğraf 1 Adet
 
 
 
 
Başvuru Sonuçları 09.03.2016 tarihinde Kaymakamlık İnternet Sitesinde Açıklanacaktır.